wedding vows

wedding vows –
some jasmine pollen
on the white seams